Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Hizmetinin Kapsamı ve Kullanım Koşulları

Bu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. (Şirket) ile https://www.bumerbeauty.com/ ‘ye (“Websitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Websitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. ’ne aittir.
Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. tarafından Websitesi aracılığıyla verilmekte olan hizmetler, Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanmış olan Websitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Kullanıcılar Websitesi kullanımı kapsamında kendisinin belirleyeceği bir “Şifre”ye sahip olur. Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından yazılan e-mail adresi Kullanıcı’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı Kullanıcı yaratılamaz. “Şifre” sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu kullanım koşullarını BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Websitesi’nde yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur. Websitesi hizmetlerinden yararlanan ve Websitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Hak ve Yükümlülükler

BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Websitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Websitesi’ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Websitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Websitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. aynı zamanda; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Websitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kullanıcı, bilgilerinin BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Kullanıcı’lar tarafından BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. ne iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Şirket’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

Fikri Haklar
Bu Websitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin mülkiyetindedir. Bu Websitesi’ndeki bilgilerin ya da Websitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar Websitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Websitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin yazılı izni ile mümkündür.

Devir

BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Kullanıcı, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Bu Sözleşme, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Bu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi, BM Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. tarafından Websitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar işbu Sözleşme hükümlerini Websitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Gizlilik Politikası

Gizli bilgiler ve kişisel veriler yasalar izin verdiği sürece işlenir. Resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere yetkisiz erişim yasaktır. Kişisel verilere yetkisiz erişenler, kişisel verileri ifşa edenlere karşı hukuki işlemler başlatılır.